Đang load...

Vẻ đẹp Việt Nam nhìn từ bầu trời

"Vietnam from Above"chứa đựng những cung bậc cảm xúc rất riêng của nhiếp ảnh gia Lê Thế Thắng trong 2 năm rong ruổi khắp đất nước.

Video Play

Video: Lê Thế Thắng