Đang load...

Những loài động vật tuyệt chủng trong một thế kỷ qua

Từ đầu thế kỷ 20 cho đến nay, rất nhiều loài động vật, trong đó những loài quý hiếm đã hoàn toàn biến mất trên Trái Đất.

Video Play

 Đoàn Dương (Video: Hashem Al-Ghaili)