Đang load...

Lý do tiếp viên phục vụ cà phê trên máy bay nhưng không bao giờ uống

Nguồn nước trong các bể chứa trên máy bay được cho là không đảm bảo vệ sinh, trong khi chúng được sử dụng làm nước pha cà phê.

Video Play