Đang load...

Khách Tây: 'Lái xe kiểu người Việt ở nước tôi dễ bị đánh'

Du khách nước ngoài ấn tượng với giao thông Việt Nam, đồng thời chia sẻ những nét khác biệt về văn hóa lái xe giữa các nước.

Video Play

 Tiến Đạt - Phạm Huyền