Đang load...

Công dụng của lỗ dây phụ trên giày thể thao

Lỗ xỏ phụ ở trên cùng cho phép người đi giày tạo một nút thắt cực chặt, giúp ngăn những vết phồng rộp do gót chân xê dịch bên trong giày.

Video Play

Phương Hoa (Video: Business Insider)

Nguồn: vnexpress