Đang load...

Chiếc xe đạp dài nhất thế giới

Chiếc xe đạp dài 41,4 m do những sinh viên kỹ thuật đến từ Australia chế tạo là chiếc xe đạp dài nhất thế giới.

Video Play

Lê Hùng (Video: Science Chanel)

Nguồn: vnexpress